Wymagane do formularza zgłoszeniowego oraz głosowania internetowego

regulamin

Regulamin - Eliminacje Internetowe 2010

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Eliminacje internetowe są jednoetapowe i polegają na głosowaniu na wybraną kandydatkę.
 2. Organizatorem konkursu jest Agencja Marketingowo – Reklamowa „Lider” sp. z o.o.
 3. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz załączenia do formularza trzech zdjęć.

II ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się dziewcząt w wieku od 14 do 30 lat.
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej konkursu www.bursztynowamiss.pl.  od 1 grudnia 2009r. do 30 kwietnia 2010r. Zgłoszenie polega na nadesłaniu organizatorom trzech zdjęć kandydatki – czyli: zdjęcie w stroju kąpielowym, ogólna sylwetka  i portret oraz należy przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

III PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zdjęcia i informacje o kandydatkach będą zamieszczane na stronie: www.bursztynowamisss.pl
 2. Kwalifikacje prowadzone będą za pośrednictwem Internetu. Internauci swoimi głosami zadecydują, która z dziewcząt wejdzie do finału (każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość oddania jednego głosu na każdą z kandydatek w skali ocen od 1 do 5).
 3. Laureatka konkursu uprawniona jest do udziału w Wielkim Finale Bursztynowej Miss Polski 2010, po uprzednim podpisaniu umowy do dnia 1.06.2010r. na Konkurs Bursztynowa Miss Polski 2010. Jeżeli kandydatka nie podpisze umowy do dnia 1.06.2010r., automatycznie traci możliwość uczestnictwa w Gali Finałowej konkursu Bursztynowa Miss Polski 2010. Natomiast druga z kolei kandydatka, kora posiadała największą liczbę głosów otrzymuje możliwość uczestnictwa w finale.

IV OGÓLNE ZASADY

 1. Zabrania się udostępniania kont innym osobom.
 2. Zabrania się posiadania więcej niż jedno konto.
 3. Jeśli zajdzie potrzeba, serwis pobiera informacje o użytkowniku wyłącznie w celach informacyjnych np. adres IP.
 4. Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za utracone dane (konto).

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kandydatka oświadcza, iż nie będzie rościła żadnych pretensji w stosunku do Organizatora za publikację nadesłanych przez nią zdjęć na oficjalnej stronie konkursu: www.bursztynowamiss.pl.
 2. Kandydatka w momencie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 08 1997r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883) oraz publikację nadesłanych zdjęć na stronie internetowej organizatora konkursu Agencji Marketingowo – Reklamowej „Lider” sp. z o.o. (www.bursztynowamiss.pl) oraz na stronach internetowych współorganizatorów konkursu.

Darmowe statystyki