Wymagane do formularza zgłoszeniowego oraz głosowania internetowego

regulamin

Regulamin - Eliminacje Internetowe 2011

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Eliminacje internetowe są jednoetapowe i polegają na głosowaniu na wybraną kandydatkę.
 2. Organizatorem konkursu jest Agencja Marketingowo – Reklamowa „Lider” sp. z o.o.
 3. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz załączenia do formularza trzech zdjęć.


II ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się dziewcząt w wieku od 14 do 30 lat. 
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej konkursu www.bursztynowamiss.pl. od 1 grudnia 2010r. do 30 kwietnia 2011r. Zgłoszenie polega na nadesłaniu organizatorom trzech zdjęć kandydatki – czyli: zdjęcie w stroju kąpielowym, ogólna sylwetka i portret oraz należy przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.


III PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zdjęcia i informacje o kandydatkach będą zamieszczane na stronie: www.bursztynowamisss.pl
 2. Kwalifikacje prowadzone będą za pośrednictwem internetu. Internauci swoimi głosami zadecydują, która z dziewcząt wejdzie do finału. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł ocenić każdą kandydatkę w skali od 1 do 5.
 3. Laureatka eliminacji internetowych uprawniona jest do udziału w Wielkim Finale konkursu Bursztynowa Miss Polski 2011 po uprzednim podpisaniu umowy do dnia 1.06.2011r. Jeżeli kandydatka nie podpisze umowy do dnia 1.06.2011r. traci możliwość uczestnictwa w Gali Finałowej konkursu Bursztynowa Miss Polski 2011. Natomiast druga z kolei kandydatka, kora posiadała największą liczbę głosów otrzymuje możliwość uczestnictwa w finale.


IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kandydatka oświadcza, iż nie będzie rościła żadnych pretensji w stosunku do Organizatora za publikację nadesłanych przez nią zdjęć na oficjalnej stronie konkursu: www.bursztynowamiss.pl.
 2. Kandydatka zgłaszając się do konkursu oświadcza, że zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 08 1997r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883) oraz publikację nadesłanych zdjęć na stronie internetowej organizatora konkursu Agencji Marketingowo – Reklamowej „Lider” sp. z o.o. (www.bursztynowamiss.pl) oraz na stronach internetowych współorganizatorów konkursu.

Darmowe statystyki