Wymagane do formularza zgłoszeniowego oraz głosowania internetowego

Regulamin

Regulamin Eliminacji Internetowych Bursztynowej Miss Polski 2017

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Eliminacje internetowe są jednoetapowe i polegają na głosowaniu na wybraną kandydatkę.
 2. Organizatorem konkursu jest Agencja Marketingowo – Reklamowa „Lider” Sp. z o.o.
 3. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz załączenia do formularza trzech zdjęć.

II ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się dziewcząt w wieku od 16 do 30 lat. 
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej konkursu www.bursztynowamiss.pl. od 01 grudnia 2016r. do 30 kwietnia 2017r. Zgłoszenie polega na nadesłaniu organizatorom trzech zdjęć kandydatki – czyli: zdjęcie w stroju kąpielowym, ogólna sylwetka i portret wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

III PRZEBIEG KONKURSU - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia i informacje o kandydatkach będą zamieszczane na stronie: www.bursztynowamisss.pl
 2. Kwalifikacje prowadzone będą za pośrednictwem internetu. Internauci swoimi głosami zadecydują, która z dziewcząt wejdzie do finału. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł ocenić każdą kandydatkę w skali od 1 do 10.
 3. Głosowanie rozpocznie się z dniem 15.12.2016r.
 4. Laureatka eliminacji internetowych uprawniona jest do udziału w Finale konkursu Bursztynowa Miss Polski 2017 po uprzednim podpisaniu umowy do dnia 1.06.2017r. Jeżeli kandydatka nie podpisze umowy do dnia 1.06.2017r. traci możliwość uczestnictwa w Gali Finałowej konkursu Bursztynowa Miss Polski 2017. Natomiast druga z kolei kandydatka, kora posiadała największą liczbę głosów otrzymuje możliwość uczestnictwa w finale.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kandydatka oświadcza, iż nie będzie rościła żadnych pretensji w stosunku do Organizatora za publikację nadesłanych przez nią zdjęć na oficjalnej stronie konkursu: www.bursztynowamiss.pl.
 2. Kandydatka zgłaszając się do konkursu oświadcza, że zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 08 1997r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883) oraz publikację nadesłanych zdjęć na stronie internetowej organizatora konkursu Agencji Marketingowo – Reklamowej „Lider” sp. z o.o. (www.bursztynowamiss.pl) oraz na stronach internetowych współorganizatorów konkursu.

Darmowe statystyki